Millarco® snabblim 30 ml

Millarco

Varunr.

38700

EAN-kod

5708614387009

Finfo nummer

6126881

Rekommenderat pris

SEK 48,90

Kolli

10

Produktbeskrivning

Snabbhärdande sekundlim som är lämpligt för limning av små föremål i metall, gummi, trä, textil och läder.

Mängd: 30 ml.
Uppfyller ROHS och REACH
Varning:
H315 – Orsakar hudirritation
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation
H335 – Kan orsaka irritation av luftvägarna
EUH-202 – Cyanoakrylat. Farligt. Fäster på huden och ögonen på några få sekunder. Förvaras utom räckhåll för barn!
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare
Vid förtäring, kontakta genast läkare
Innehåll: 100 % cyanoakrylatlim EUH-202
Læs mere

Denna webbplats använder cookies för diagnostik och optimering av innehållet