Service och reparation

Vi ger garanti på våra produkter i enlighet med de lagbestämmelser som gäller i det enskilda landet. (Köpintyg ska uppvisas/skickas med.)

Service och reparation utförs gratis inom garantiperioden enligt dansk köplag under följande förutsättningar:

1. Felet är ett konstruktions- eller materialfel (normalt slitage och felaktig användning omfattas inte).
2. Det har inte gjorts försök till reparation av andra än Millarcos godkända serviceverkstäder.
3. Delar som inte är original har inte använts till maskinen.

Gratis servicearbeten omfattar byte av defekta delar samt arbetslön.
Produkten lämnas in på inköpsstället som sörjer för vidare avsändning.
Vi accepterar inte reparationer eller garantiförpliktelser direkt från kunden.

 

Reklamation

Om du som butik/kund hos Millarco A/S har tekniska frågor eller en produkt som ska reklameras är du välkommen att kontakta vår serviceavdelning på e-post eller telefon:

E-post: service-se@millarco.com
Tel. + 46 31 3359898

Måndag–torsdag: Kl. 8.00–14.30
Fredag: Kl. 8.00–14.00

Bifoga vänligen bilddokumentation, kvitto samt utförlig felbeskrivning vid reklamation. Slutanvändaren av Millarcos produkter ombes lämna in produkten på inköpsstället som sörjer för vidare avsändning. Vi accepterar inte reparationer eller garantiförpliktelser direkt från kunden.

 

Återkallande

Millarco återkallar spänningsprovare, artikelnummer 70934

Produkten har, efter ingående tester, bedömts att inte överensstämma med föreskrifter inom området.
Detta då isoleringen av spetsar och krage inte uppfyller lagkraven och kablarna inte är tillräckligt säkrade vilket kan resultera i elektriska stötar.

Spänningsprovare returneras till butiken där de köptes till full återbetalning.
Millarco beklagar eventuella besvär som återkallelsen kan orsaka.

Denna webbplats använder cookies för diagnostik och optimering av innehållet